Att kontinuitet stärker patient–läkarrelationen, skapar trygghet för patienten, underlättar informationen och främjar ett empatiskt bemötande var argument som köptes utan invändningar av såväl förbundsstyrelsen som fullmäktige. FS påpekade att en central del i det nya sjukvårdspolitiska programmet är att fortsätta arbeta för en bättre läkarkontinuitet.