Foto Göran Segeholm

– Det har varit ett intensivt år, som vanligt. Läkarförbundet har en bred verksamhet. Det beror på att vi är ett professionsförbund och ett fackförbund. Vi har en bredd i våra frågor, det är en styrka, precis som vi har en bredd inom vår organisation med över hundra delföreningar, och varje förening har ett väldigt aktivt arbete, sa Heidi Stensmyren inledningsvis.

– Många av våra frågor går i varandra: allt från arbetsmarknadsfrågor, förhandlingsfrågor, sjukvårdspolitiska frågor, behörighetsfrågor, etiska frågor och så vidare. En sådan fråga är läkares arbetstider som för oss är en förhandlingsfråga, men den dyker också upp i den politiska debatten, i media, och den påverkas också där. Därför måste vi också möta den på det planet.

»En av våra tunga frågor« kallade hon arbetstidsfrågan för. Och för att få kraft i sitt arbete måste förbundet ha en hög anslutningsgrad. Det har förbundet redan men vill att den ökar.

– Vi har aldrig varit så stora som nu, 48 000 medlemmar. Och vi stormar mot 50 000. 

Men en kampanj rekryterar inte medlemmar, menade hon. För att rekrytera medlemmar måste förbundet vara attraktivt och relevant, tillgängligt och driva frågor som är viktiga för medlemmarna. Det är långsiktigt arbete som krävs. Och strategier, insatser och uthållighet.

– Det är ända in i kaklet som gäller.

Mycket av det viktiga arbetet görs i delföreningarna, sa hon. Och många positiva brev som hon under året fått från medlemmar borde egentligen delföreningarna få äran av.

Det är viktigt att förbundets arbete synliggörs, sa hon, och därför har förbundets medlemssidor i Läkartidningen blivit fler. Läkarförbundet har också synts i medierna under året, med fler artiklar, lokalt och nationellt, och hon tackade delegaterna för det mediala engagemanget.

Heidi Stensmyren lyfte också fram vikten av att göra yrkesrollen synlig. Hon vände sig mot vad hon kallade en »trend« där yrkesutövaren i allt mindre utsträckning nämns i lagstiftning och regelverk.

– Man har en anonymisering i vården. Man försvinner som yrkesutövare, det är systemet som ska ta hand om patienten. Men så är det inte i vardagen. Då är det läkaren som träffar patienten och tar ansvar som yrkesutövare. Därför är det viktigt att betona i regelverket att yrkesutövaren har en roll att spela och ett mandat.

Läkare har också en skyldighet att påverka på många olika arenor, det följer av läkaretiken, påpekade hon.

– Läkare betecknas som besvärliga, och det ska vi vara också. Starka ledare har mod att hålla ut och stå upp för det de tror på. Så gör läkare också. Och vi vet varför vi agerar.

Läkarna ska bidra med sin kunskap på ett positivt sätt.

– Vi ska inte reducera oss själva, och det är viktigt för mig i min gärning som ordförande för Läkarförbundet att framhärda med vikten av att vi med vår kunskap är helt nödvändiga i hälso- och sjukvården.

Och så citerade hon ett uttalande hon hört i Almedalen av Anders Ekholm, tidigare Socialdepartementet: »Vi har lärt oss landa på månen. Det är relativt enkelt. Att styra sjukvården är svårare.«

– Så vår expertkunskap behövs.

Under fullmäktigemötets två dagar behandlas förutom sedvanliga årsmötesövningar även tre propositioner och uppåt 30 motioner. I år med lite mer digital utrustning. Borta är ändrade yrkanden skrivna på små avrivna papperslappar. Och så gör även andra förbund, de kör digitalt. Och visst kan det krångla, men de vill inte backa tillbaka till papper, enligt Heidi Stensmyren som gjort studiebesök. 

– Och vi är inte sämre än dem, även vi är framme i utvecklingen, sa hon.

 – Jag är väldigt glad för att vi samlas här i Stockholm en sådan fantastisk majdag och har vårt fullmäktigemöte. Jag är stolt och ödmjuk över att jag står här, och får leda Sveriges läkarförbund. Jag ser fram emot två spännande dagar, som är trevliga och givande, där vi stakar ut inriktningen framöver. Jag hoppas att vi ska sporra och stötta varandra. Jag hoppas att ni kommer att ha väldigt, väldigt roligt. Och vi har gjort allt vad vi kan för att förbereda, så nu är det upp till oss att bidra. Härmed förklarar jag Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte 2016 för öppnat.