Som Läkartidningen tidigare berättat utreder Sahlgrenska universitetssjukhuset sedan en tid en av enheterna vid sjukhusets transplantationscentrum som opererat med en metod som Paolo Macchiarini utvecklat.

Det handlar inte om en oredlighetsutredning; det som primärt utreds är inte vetenskapliga artiklar utan själva operationerna. Fokus har dock tidigt riktats mot en artikel som publicerades 2013 i tidskriften Tissue Engineering part A, som beskriver en operation 2011 där en 76-årig patient fick en ny luftstrupe inopererad.

Det är den artikeln som tidskriften nu beslutat att dra tillbaka. Bakgrunden är att artikelns huvudförfattare ska ha kontaktat redaktionen för att byta ut en av bilderna i artikeln. Skälet som angavs var att bilden förekommit i en tidigare artikel.

Redaktionen valde då att helt dra tillbaka artikeln, med hänvisning till att denna typ av krav är synnerligen ovanliga och något som i sig ger skäl till oro.

Till saken hör att Göteborgs universitet för en tid sedan initierat en oredlighetsutredning kring de aktuella bilderna och andra till synes identiska bilder som förekommit i olika artiklar från samma forskargrupp. Bilderna påstås i bland föreställa helt olika delar av kroppen. Uppgifterna dök först upp på sajten Pubpeer, och en person som uppger sig vara författare till artiklarna har kommenterat det hela på sajten med att det handlar om slarv, inte avsliktliga misstag.

Patienten som opererades 2011 hade för många år sedan skadat strupen i en arbetsplatsolycka, och med tiden fått allt svårare att andas. Patienten levde i 23 dagar efter operationen och ska ha dött av orsaker som inte var relaterade till transplantationen.

Sjukhusets rutiner ses över

Vid den aktuella enheten vid Sahlgrenska universitetssjukhusets transplantationscentrum har transplantationer av luftstrupe och blodådror genomförts med en metod som är snarlik den som Paolo Macchiarini använde när han 2008 genomförde den allra första luftstrupstransplantationen med hjälp av vävnadsteknik (»tissue engineering«). I detta fall handlar det inte om syntetiska organ utan om donerade organ som tvättats rena på donatorns celler och sedan preparerats med mottagarens stamceller.

Granskningen utförs av en extern utredare, professor emeritus Bengt Gerdin, som tidigare utredde oredlighetsanklagelserna mot Paolo Macchiarini. Bengt Gerdins uppdrag är att ta fram fakta kring vilka bedömningar som skett inför ingreppen och hur det gått för patienterna, men även att göra en total översyn av rutiner, etiska överväganden samt medicinska bedömningar inom sjukhusets transplantationsverksamhet.