I dag beslutade Rikssjukvårdsnämnden att kirurgi vid medfött diafragmabråck, kirurgi vid medfödda missbildningar av matstrupen och viss kirurgi vid vissa anorektala och urogenitala missbildningar samt Hirschsprungs sjukdom ska bli rikssjukvård.

Vården av dessa patienter sker i dag vid fyra universitetssjukhus – Skånes universitetssjukhus i Lund, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset – men kommer att koncentreras till ett eller två landsting per område från och med den 1 januari 2018. 

– Genom att samla och bygga upp erfarenhet och kompetens samt främja fortsatt forskning och utveckling kan man få en positiv inverkan på vårdkvalitet och patientnytta, säger Socialstyrelsens utredare Hanna Norsted i ett pressmeddelande.