Upplands Allmänna läkarförening vill att förbundet ska verka för att införa arbetsmiljöcertifieringar, likt en miljöcertifiering, på arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. En sådan, menar man, skulle kunna säkerställa att organisationerna arbetar strukturerat med arbetsmiljö och systematiskt med personalens välbefinnande.

Förbundsstyrelsen valde att föreslå avslag på motionen, eftersom man anser att sjukvården inte behöver mer administrativa uppgifter eller kontrollsystem och att det finns andra vägar framåt i arbetsmiljöarbetet. Fullmäktige valde att gå på förbundsstyrelsens linje och avslog motionen.