Modellen innebar att målen ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda, därav förkortningen SMART.

Förbundsstyrelsen anser att man redan skapat ett arbetssätt som följer modellen. Man kan fånga upp motioner på ett annat sätt än att standardisera dem, anser förbundsstyrelsen, eftersom en mall kan verka hämmande.