När en läkare blir verksamhetschef eller enhetschef ska löneökningen få lov att vara 25 procent och uppåt, hävdade Skaraborgs läkarförening i en motion. Då skulle det bli attraktivare för läkare att söka chefstjänster. Förbundsstyrelsen (FS) och fullmäktige höll med och förbundet ska nu verka för detta.

Skaraborgs läkarförening ville också att förbundet ska verka för »avskalning« av chefsuppdragets innehåll i riktning mot att framför allt handla om att ”leda och fördela arbetet« samt ökat bistånd av andra personer i fler uppgifter.

När motionen behandlades i utskottet sa Elin Karlsson, ledamot i förbundsstyrelsen, att FS i sak håller med om andra att-satsen också men ändå inte yrkar bifall eftersom det skulle kunna tolkas som att läkare ska få ett »light«-chefsuppdrag. Eftersom förbundet redan arbetar både för en ökad lön och för ökat administrativt och ekonomiskt stöd vid chefsuppdrag ansåg FS i stället att det andra yrkandet var besvarat. Det blev också fullmäktiges beslut.