Behovet av anställda ombudsmän har ökat för att kompensera för att privatanställda förtroendevalda inte kan agera fackligt på samma sätt som offentliganställda, enligt föreningen.

Problemet har ökat i omfattning eftersom allt fler medlemmar är privatanställda efter att vårdvalet infördes. Stora föreningar har bättre råd att anställa ombudsmän, men i mindre föreningar innebär förhållandena att privatanställda missgynnas trots att de betalar samma avgift till facket som övriga, menar föreningen. 

Ove Andersson, andre vice ordförande i förbundet, förklarade att förbundsstyrelsen ställde sig positiv till motionen bland annat med tanke på den kommande processen runt framtida ändrad regionindelning.

Redan förra året motionerade om bättre villkor för privatanställda förtroendevalda att utföra fackligt arbete, men då utan konkret framgång. I år gick det bättre och motionen bifölls alltså.