Redan 2014 uppmärksammade Anna Rask-Andersen, huvudskyddsombud för läkarna i Landstinget i Uppsala län, Arbetsmiljöverket på att övertidsuttaget var högt bland läkarna i landstinget. Men problemen har dock funnits betydligt längre än så.

– De fanns när jag blev facklig representant för 15 år sedan och långt innan dess också. De har nog funnits så länge vi har haft reglerad arbetstid, säger Anna Rask-Andersen.

I februari förra året genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion inom landstinget och kunde då konstatera ett flertal brister utifrån arbetstidslagen och arbetsmiljölagen. 15 läkare hade under 2013 arbetat mer än de 350 övertidstimmar som är lagstadgade. Fem av dem hade arbetat över 400 övertidstimmar för nämnda år och den läkare som arbetat allra flest hade 476 registrerade övertidstimmar.

Problemet är utbrett över hela landstinget, menar Anna Rask-Andersen, men specialiteter som är jourtunga och underbemannade drabbas hårdast. Enligt henne är ett flertal läkare inom landstinget utbrända och många vittnar om en väldigt hög arbetsbelastning. Och hon menar att landstinget varit nonchalant.

– De här reglerna har ju kommit till för att skydda arbetstagarna och anledningen är ju för att det finns risker med att arbeta för mycket. En organisation som arbetar för hälsa borde ju tänka på hälsan för sina egna anställda, säger hon.

Problemet, menar Anna Rask-Andersen, är att landstingspolitikerna inte vill ta ansvar för att budget och produktion inte går ihop.

– Antingen måste man anställa fler eller dra ner på arbetsuppgifterna. Vår organisation är så slimmad, vi har hållit på att spara i åratal. Och våra läkare är väldigt effektiva, de har ju jobbat på att bli effektiva i många år, säger Anna Rask-Andersen.

Lena Hadad, HR-direktör på Akademiska sjukhuset, menar att huvudfrågan handlar om att läkare kan schemaläggas mellan klockan 07 och 21, där övrig tid är jour och beredskap.

– Våra arbetstidsmodeller och arbetstidsregleringar hänger inte riktigt med i utvecklingen av sjukvården och patienternas förväntningar på sjukvården. Och det är jour och beredskapen som genererar övertiden, vi schemalägger inte läkare på nätter.

Enligt Lena Hadad är det en ordning-och-reda-fråga, vilken man jobbat med under hösten, och sedan årsskiftet följer man upp medarbetarnas rapporterade tid utifrån ett visst signalvärde.

– Vi ser vem som ligger närmast signalvärdet och vad behöver man göra. Sen tar vi kontakt med chefen och med medarbetaren, gör en bedömning på fortsatt behov och agerar sen utifrån det. Antingen genom att förlägga det i kompensationsledighet eller teckna ett avtal om utökning på individnivå, säger hon.

– Vi har en bättre struktur och rutin på det, men såklart är vi också väldigt måna om våra medarbetares hälsa och många gånger är de få i landet som utför vissa ingrepp. Det handlar om kompetensförsörjning, det handlar om återhämtning, om arbetsmiljö och det handlar om arbetstider och hur de är reglerade.

Med anledning av de brister som Arbetsmiljöverket fann beslutade myndigheten att förbjuda landstinget, vid vite av 300 000 kronor, att göra uttag av allmän övertid på mer än 200 timmar per anställd och år samt extra övertid på 150 timmar per anställd och år. Förbudet gäller läkare inom landstinget och från den 1 juli.

Arbetsmiljöverket har också beslutat om ett föreläggande mot Landstinget i Uppsala län. Bland annat ska landstinget »för varje arbetstagare, på ett tydligt och åskådligt sätt, föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid«. Landstinget ska också ta fram en prioriteringslista över arbetsuppgifter som läkare kan välja bort då arbetstiden inte räcker till. Senast den 31 augusti ska åtgärderna vara genomförda, annars riskerar landstinget vite på 200 000 kronor.

Anna Rask-Andersen tror att besluten kommer att göra skillnad.

– Men jag tycker att det är bedrövligt dåligt att det ska till ett förbud och ett föreläggande för att landstinget ska börja agera. De borde skämmas. Reglerna om att hålla koll på övertiden har gällt sedan 1982.

Länk till arbetsmiljöverkets föreskrift

  

Läs tidigare artiklar:

Minskade möjligheter för facket att få skadestånd för otillåten övertid

Varken åtal eller särskild övertidsavgift efter beslut i domstol 

Skaraborg anmäls för lagbrott