Centret ska ta fram, samla och sprida kunskap om klinisk hälsopromotion både lokalt och globalt. Målet är att öka patienternas chans till en lyckad behandling genom att ändra ohälsosamma levnadsvanor.

– Upp till 90 procent av alla patienter har en livsstilsfaktor som man skulle kunna förändra och få ett bättre behandlingsresultat, säger Hanna Tønneman, professor,  överläkare och direktör för det nya centret, i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Det nya centret, som är en del av Kliniskt centrum för hälsofrämjande vård, ska bidra till att forskningsresultat snabbare kommer ut i vården. Bland annat ska sjukvårdspersonal utbildas i hälsopromotion. I dag tar det ungefär tio år från det att bevis samlas tills dess att de implementeras i hälso- och sjukvården.

Centret, med namnet WHO Collaborating Centre för implementering av evidensbaserad klinisk hälsopromotion, är ett samarbete mellan WHO, Socialdepartementet, Lunds universitet och Region Skåne och invigdes tidigare i veckan.