Enligt P4 Kristianstad öppnade IVO ett ärende redan efter att läkaren dömdes i februari i tingsrätten.

Det finns inte uppgifter om att läkaren skulle utgöra en hot mot patientsäkerheten, och det brott han dömts för har begåtts utanför hälso- och sjukvården. Att han ändå med all sannolikhet kommer att förlora sin legitimation beror på att brottet är så allvarligt att det, som det brukar heta, »är ägnat att undergräva den tillit som allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare«.

Läkaren har erkänt att han drogat, fört bort och spärrat in en kvinna i en bunker. Han dömdes i tingsrätten till 10 års fängelse för människorov. I hovrätten sänktes straffet till åtta år, delvis på grund av den psykiska störning mannen lider av men även för att hovrätten förutsatte att hans legitimation skulle dras in.