Bengt Sjöberg vill genom att starta Sjöbergstiftelsen främst förbättra lungcancervården och bidra till att både konventionella och okonventionella behandlingsmetoder utvärderas.

Sjöbergstiftelsen kommer i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien att årligen dela ut Sjöbergpriset på en miljon dollar till en framstående cancerforskare eller forskargrupp.

Enligt ett pressmeddelande från vetenskapsakademien kommer stiftelsen uppskattningsvis också att kunna dela ut mellan 60 och 70 miljoner kronor om året. Förhoppningen är att stiftelsens pengar ska kunna tas i bruk redan i år.