Foto: Gundolf Renze/ Fotolia

Remisserna gäller läkemedelsrelaterade problem för patienter som vårdas eller vårdats på Akademiska sjukhuset eller Enköpings lasarett. De skickas efter samråd med sjukhusläkare.

Landstinget i Uppsala län har sedan 2012 anställt kliniska farmaceuter som främst arbetar med läkemedelsgenomgångar på bland annat sjukhus, särskilda boenden och vårdcentraler. De 14 kliniska apotekarna, som i dag är anställda inom landstinget, arbetar på Akademiska sjukhuset, Enköpings lasarett och i primärvården.