Kvinnliga läkare drabbas av arbetsrelaterad ohälsa i större utsträckning än män. Det menar Kvinnliga läkares förening som därför yrkade på att Läkarförbundet genomför en kartläggning över psykisk ohälsa och sjukskrivningstal samt skapar en åtgärdsplan för att komma till rätt med problemet.

Förbundsstyrelsen höll med om att frågan är viktig men svarade att man redan nu arbetar med frågorna på andra sätt och att de förslag som lyfts i motionen inte är rätt väg framåt.

Utskottet valde att gå på förbundsstyrelsens linje att avslå de två ursprungliga att-satserna men enades kring en ny att-sats som man menade fångade andemeningen i motionen. Även fullmäktige enades kring bifall för den nya att-satsen, »att Läkarförbundet verkar för ett ökat preventivt arbete för att minska psykisk ohälsa bland läkare, med särskilt fokus på utsatta grupper«.

Läs tidigare artiklar:

KLF vill se åtgärdsplan mot psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare