Kostnaden att utveckla ett sådant system är för hög, tyckte förbundsstyrelsen, som i stället arbetar för att få stat och landsting att ta över frågan.

– Det här är en jättefråga för pensionerade läkare, men det gäller egentligen alla legitimerade läkare. Det skulle kunna öka rekryteringen till förbundet om tjänsten var kopplad till medlemskap, framhöll Gunnar Sandberg, Seniora Läkare, tidigare SÄL, vid utskottets behandling av motionen.

Utskottet gick på förbundsstyrelsens linje, liksom fullmäktige som avslog motionen, som hade lämnats in av medlemmen Lars Körner.