Läkarförbundet måste bli mer drivande i diskussionen om framtidens ledarskap för hälso- och sjukvården, och detta på tre principiellt olika nivåer. Det hävdade Sveriges yngre läkares förening, Sveriges läkarförbunds chefsförening, Sveriges läkarförbund student, Distriktsläkarföreningen och Sjukhusläkarna i en gemensam motion. Deras förslag var att förbundet 1) ska driva idédebatten och ta initiativ till att definiera framtidens ledarskap för hälso- och sjukvården på övergripande nivå, 2) ska arbeta för att stärka det verksamhetsnära ledarskapet genom tydligare mandat och ökat administrativt stöd till hälso- och sjukvårdens verksamhetschefer och 3) ska verka för att läkare under alla delar av karriären får ökade möjligheter att stärka sin kompetens som teamledare.

Detta blev också fullmäktiges beslut.

Vid utskottsbehandlingen av motionen väckte Björn Hansell, Sylf, tanken om ledarskapsfrågan som en profilfråga för läkare.

– Kanske är ledarskap en viktigare profilfråga än vi tror. Till vardags håller vi på med ledarskap i väldigt stor utsträckning, sa han.

Björn Hansell menade dock att för att det ska bli en profilfråga krävs inte bara till exempel fler läkare utan också en idédebatt om hur läkare ska vara chefer.

Läs mer: Föreningar vill att förbundet driver chefskapsfrågan hårdare