Vid Uppsala universitet och Karolinska institutet finns sådana program, och Läkarförbundet Student, som lagt motionen, menade att det skulle bidra till fler forskande läkare om fler läkarstudenter skulle få denna möjlighet.