Läkarförbundets lönestatistik landstingskommunal sektor, november 2015. 

Precis som tidigare år visar årets lönestatistik på löneskillnader mellan kvinnliga och manliga läkare på i stort sett samtliga befattningar. I genomsnitt tjänar kvinnliga läkare 5 374 kronor mindre i månaden än manliga kolleger och skillnaderna är större för de högre befattningarna, som består av en större andel manliga läkare. (se tabell)

Läkarkåren i kommun och landsting har haft en kollektiv löneutveckling på 1,4 procent mellan 2014 och 2015. 

Om man i stället tittar på löneutvecklingen för »identiska individer« på samma befattning – det vill säga en grupp innehållande samma individer både 2014 och 2015 – var den 3,3 procent för kvinnor och 3,2 procent för män mellan de båda åren. I november 2015 var medellönen för »identiska individer« på befattningen överläkare utan särskilt ansvar 72 184 kronor, vilket kan jämföras med 70 212 kronor 2014. Motsvarande siffror för distriktsläkare utan särskilt ansvar var 74 099 kronor förra året respektive 71 765 kronor 2014, och för ST-läkare 44 468 kronor 2015 respektive 42 885 kronor för 2014.

I en motion till veckans fullmäktigemöte yrkar Skaraborgs läkarförening på att den partsgemensamma lönestatistiken ska släppas tidigare, senast den 10 mars, så att den kan användas i de årliga löneförhandlingarna. I år kom statistiken dock ovanligt sent jämfört med tidigare år, då den vanligtvis presenterats i slutet av mars eller början på april.

Läs tidigare artiklar:

Lönestatistik önskas före årlig löneförhandling 

Manliga läkare tjänar fortfarande mer