ECT används vid några av de allvarligaste sjukdomstillstånden inom psykiatrin, uppger Socialstyrelsen på sin webbplats. Myndigheten konstaterar att forskningen inte ger svar på om det är en effekt av den svåra depressionen i sig eller behandlingen, som ger minnesstörningar.

– För de allra flesta av dessa patienter har ECT snabb och god effekt, ungefär 90 procent blir återställda, därför rekommenderas också behandlingen i våra nationella riktlinjer, säger Astrid Lindstrand, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen, på webbplatsen.

Myndigheten skriver dock samtidigt: »Bland de 10 procent som inte upplever någon positiv effekt av behandlingen finns en ökad risk för att de negativa bieffekter som behandlingen kan ge upphov till upplevs som extra starka, framhåller patientföreningar.«

Socialstyrelsen publicerar nu en rapport om hur sjukvården kan arbeta för att minska de negativa effekterna av minnesstörningar efter ECT.