Sara Lei. Foto: Pressbild Sylf

För två år sedan fick förbundsstyrelsen fyra nya ledamöter och förra året hela fem. Men i år blir det inga förändringar, åtminstone om fullmäktige väljer att följa valberedningens rekommendation.

För samtliga ledamöter vars mandat löper ut föreslår valberedningen att de får förtroende i ytterligare en tvåårsperiod. Det gäller, förutom ordföranden Heidi Stensmyren, andre vice ordföranden Ove Andersson samt ledamöterna Emma Spak, Sofia Rydgren Stale, Thomas Lindén, Marina Tuutma och Anders Dahlqvist.

– Många håller på att hitta sina roller och har nyligen kommit in i delegationer och råd. Vi skulle se det som olyckligt om man så tidigt började byta ut folk, säger Sara Lei, valberedningens ordförande, som berättar att man under nomineringsarbetets gång har intervjuat samtliga styrelseledamöter och varit i kontakt med yrkes- och lokalföreningarna.

– Den bild som kommer fram är att det är en välfungerande styrelse i dag.

Alla nominerade utom Ove Andersson har suttit mindre än tre perioder på sina respektive poster, och kan därför väljas om i vanlig ordning. För att Ove Andersson, som varit andre vice ordförande sedan 2010, ska kunna väljas om måste dock fullmäktige först fatta ett beslut om att han är valbar, vilket valberedningen förordar.

– Det finns ett stort stöd i styrelsen och utifrån att han ska fortsätta, säger Sara Lei.

För att någon annan kandidat ska kunna väljas in i styrelsen måste vederbörande ha nominerats innan nomineringstiden löpte ut. De personer som är valbara utöver dem som valberedningen föreslår är Erik Dahlman och David Jörgensen, båda från Skåne.