En specialistutbildning i toraxkirurgi som skulle avslutas, och därefter en fortsatt forskarkarriär på KI. Så såg framtiden ut för Philipp Jungebluth, den person som professionellt stått Paolo Macchiarini allra närmast och som till och med, av den senare, beskrivits »som en son«.

Nu lever han i spillrorna av sin karriär, som han själv uttrycker det i en intervju med SVT:s Nyheter. Jungebluth hade ett eget anslag från Vetenskapsrådet, som, enligt vad han uppger till SVT, stoppats precis som det anslag Macchiarini hade. Även Svenska sällskapet för medicinsk forskning ska ha valt att stoppa ett bidrag.

Jungebluth har valt att stå kvar vid Macchiarinis sida för att hjälpa honom med de pågående utredningarna. Han uttrycker i intervjun viss kritik mot andra i gruppen som »försvunnit iväg som flugor för vinden«. Han ifrågasätter samtidigt att KI upplöst gruppen innan alla utredningar är klara.