Upplands allmänna läkarförening ville att Läkarförbundet ska verka för att återbetalade premier från AFA försäkring ska disponeras genom överenskommelser med fackliga organisationer.

Bakgrunden är att AFA för åren 2004–2008 betalade tillbaka 40 miljarder till arbetsgivare i privata näringslivet, kommuner och landsting, en följd av att färre fått sjukersättning sedan sjukförsäkringssystemet gjordes om 2008. Arbetsgivarna ska inte ensidigt »förfoga över AFA-pengarna, utan de fackliga organisationerna måste också få inflytande över hur pengarna används, eftersom AFA:s kapital tillkommit genom tidigare avstått löneutrymme« skriver Upplands allmänna läkarförening i sin motion.

En kort sammanfattning av svaret från förbundsstyrelsen, FS, skulle kunna vara »det är kört«.

FS hänvisar till att parterna har en överenskommelse om att inbetalda premier ska täcka försäkringarna, och om avgifterna blir för höga eller för små så ska pengarna gå tillbaka alternativt ska arbetsgivarna krävas på mer pengar.

»Möjligheterna för oss som part att kunna ha inflytande över vad landstingen använder de återbetalade medlen till bedömer vi därutöver som små« skriver FS i sitt svar. Fullmäktige gick på samma linje och avslog motionen.