Kliniken där läkaren arbetar hotas av nedläggning, och de sekretessbelagda uppgifterna ska enligt Sydsvenskan ha lagts ut på en Facebook-grupp till stöd för kliniken. En kvinna hade i ett inlägg i gruppen kritiserat läkaren för att ha feldiagnostiserat en släktning, och läkaren svarade då med att lägga ut uppgifter om kvinnans sjukdomshistoria. Uppgifterna låg ute över en vecka innan de togs bort.

Kvinnan anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som i ett förslag till beslut bedömer det inträffade som ett brott mot tystnadsplikten. Om bedömningen står sig efter att berörda parter fått säga sitt kommer läkaren troligtvis att få kritik från IVO, samtidigt som det lämnas in en åtalsanmälan om brott mot tystnadsplikten, ett brott som kan ge böter eller fängelse i upp till ett år.

Privatläkaren har sagt att han agerade i affekt när han lade ut informationen och att han som ovan Facebook-användare trodde att meddelandet var privat.

Läs även:

Sällskapet och förbundet: Diskutera inte enskilda patienter i sociala medier