Föreningen yrkade att Läkarförbundet – förbundsstyrelsen och kansliet – »verkar för att processen med partsgemensam lönestatistik undersökes och att man anger som målsättning att statistik skall vara klar senast 10 mars året efter studerad period«. 

Förbundsstyrelsen skrev i sitt ursprungliga förslag till svar att man skulle använda »alla till buds stående medel« för att påskynda processen men ville inte sätta något datum. Efter diskussion i utskottet på tisdagen ändrade sig dock förbundsstyrelsen och ställde sig bakom motionen, som också fick hela fullmäktiges stöd.

Föreningen skrev i sin motion att statistiken i bästa fall brukar komma i slutet av mars. I år kom statistiken senare, den 20 maj.

Avtalen löper generellt ut per den 1 april. Om ny lön ska kunna betalas ut i april förutsätter det  revisionsförhandling senast den 4 april, enligt Skaraborgs läkarförening, som skrev: »För oss i Skaraborg och Västra Götaland med sverigelägst läkarlöner är det extra viktigt att ha statistikunderlag till revisionsförhandlingen.«