Läkarförbundets fullmäktige biföll motionen från Sveriges yngre läkares förening om digital tillgänglighet. Förbundsstyrelsen ska också göra en översyn av hur webbplatserna kan göras mer tillgängliga för personer med nedsatt syn eller dyslexi samt för personer med annat modersmål än svenska.