Svenska Dagbladet refererar ärendet och skriver: »Det handlar om de fyra transplantationer med konstgjord luftstrupe beklädda med patienternas stamceller, som utfördes i Sverige på Karolinska universitetssjukhuset. Alla parter på Macchiarinis sida, KI och Karolinska universitetssjukhuset, har vidhållit att det var vård och inte forskning. Därför fick patienterna opereras med en så pass ny och kontroversiell metod, inget annat kunde rädda patienternas liv hävdade de.«

I ett inlägg i Lancet den 23 januari menade Paolo Macchiarini att sjukhuset hållit en multidisciplinär konferens som beslutat att operationerna behövde utföras och att det inte behövdes några tillstånd.

Men i Lancet skriver nu Vetenskapsrådets chefsjurist Anna Hörnlund att »Vetenskapsrådet anser att Paolo Macchiarinis aktiviteter är forskning utförd på människor«. Hon konstaterar även, rapporterar Svenska Dagbladet, att när forskning utförs på människor så måste etiskt tillstånd sökas, något som inte inträffat i detta fall.

Paolo Macchiarinis operationer har i efterhand fått hård kritik och Paolo Macchiarini har avskedats från Karolinska institutet, KI, där han var anställd.