Visserligen är ett mer aktivt användande av skatter och subventioner en av flera tänkbara vägar att främja folkhälsan som tas upp i förbundets folkhälsopolitiska program. För att maximera möjligheten till genomslag argumenterade dock förbundsstyrelsen för att man inte borde låsa upp sig till en viss specifik metod.

– Vi sympatiserar med tanken i motionen, men i folkhälsopolitiken vill vi kunna jobba brett, sa andre vice ordförande Ove Andersson, när frågan diskuterades i utskottet.