Bland annat lades det till ett delmål om att förbundet ska verka för att nya medicinska landvinningar ska komma vården till del.

Modellen med femåriga verksamhetsplaner ska underlätta för förbundet att arbeta mer långsiktigt, då många av Läkarförbundets mål är av sådant slag som tar längre tid än ett år att uppnå. Det gäller exempelvis ny lagstiftning. Målen ska samtidigt vara mer uppföljningsbara än tidigare för att göra det lättare att utvärdera hur förbundsstyrelsen arbetat med dem.

En lång rad av målen i verksamhetsplanen baseras på det nya sjukvårdspolitiska programmet, som även det antogs av fullmäktige. 

Läs tidigare artiklar

Läkarförbundet inför »femårsplan«

Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program: Hållbart arbetsliv ny huvudpunkt i förslaget