Det nya fallet av påstådd oredlighet i forskning gäller den centrala artikel i Lancet 2011, där Paolo Macchiarini redovisar utfallet av den allra första operationen med syntetisk luftstrupe, som utfördes på Karolinska universitetssjukhuset i juni 2011.

Anmälningen rör DT-bilder i artikeln, vilka påstås föreställa den konstgjorda strupen efter fem månader. Enligt ett utdrag ur patientens röntgenarkiv gjordes två undersökningar av den aktuella typen efter att patienten opererades. Men den undersökning som gjordes efter fem månader utfördes efter att slutversionen av Lancet-artikeln skickades in. Det väcker enligt anmälarna misstanke om att bilderna i själva verket har tagits från den undersökning som skedde fyra veckor efter operationen, en misstanke som enligt anmälarna stöds vid en jämförelse med bilderna i Lancet-artikeln.

Förutom den nämnda Lancet-artikeln anmälde de fyra läkarna 2014 sex andra av Macchiarinis artiklar för oredlighet. Fem av dessa berör Macchiarinis transplantationer av syntetiska luftstrupar, medan den sista handlar om transplantation av matstrupe hos råttor. Gällande en av dessa artiklar har även en anonym anmälan inkommit som handlar om misstänkt duplikation av bildmaterial. Dessa anmälningar utreds för närvarande på Karolinska institutets, KI:s, begäran av Centrala Etikprövningsnämnden.

KI utreder dessutom ytterligare en artikel av Macchiarini som lärosätet själv hittat i samband med en inventering där samtliga institutioner på KI ingått. I det fallet finns oklarheter bland annat vad gäller huruvida etiktillstånd inhämtats.

Den 23 mars i år beslutade Karolinska institutets personalansvarsnämnd att avskeda den hårt kritiserade kirurgen och forskaren Paolo Macchiarini.