Fallet gäller en kazakisk kvinna som i december 2010 blev den första personen att få hela luftstrupen, inte bara en del av den, ersatt med en donerad stamcellspreparerad strupe.

I medier rapporterades kvinnan ha blivit helt återställd efter två veckor. Vad som hände sedan finns det få uppgifter om. När artikelförfattaren, som ingick i teamet bakom SVT:s dokumentär om Macchiarini, var med vid lanseringen i Moskva av en bok om Macchiarinis ryska operationer med syntetiska strupar hävdade Macchiarini emellertid att kvinnan fem år senare fortfarande mådde bra.

Chefsläkaren på det sjukhus där kvinnan opererades, som artikelförfattaren kom i kontakt med när han försökte bekräfta uppgifterna, ska dock ha gett en helt annan bild. Enligt reportaget uppgav denne att den donerade strupen snabbt bröts ned. Tre månader efter operationen andades kvinnan åter genom en trakeostomi, precis som före operationen.

Dessa uppgifter ska enligt författaren ha bekräftats av kvinnans mor, som han till slut lyckades komma i kontakt med. Kvinnan kan enligt modern i dag varken gå eller tala, uppgifter som enligt författaren bekräftas av kvinnans journaler som han fått tillgång till.

Författaren uppger att läkare som gått igenom kvinnans journaler bedömer att kvinnan förmodligen kan opereras med traditionell kirurgi. I nuläget tycks dock ingen vara villig att betala för det.

Läs artikeln i Filter här.