Det finns ett missnöje med att Saco har agerat självständigt och utanför sitt mandat, förklarade Thomas Lindén, Sveriges läkarförbunds chefsförening, som lämnat in motionen om att se över medlemskapet.

I motionen nämns okloka politiska utspel av Saco-ledningen, obefintlig rapportering och minskade realinkomster för Läkarförbundets medlemmar som skäl för att tänka över medlemskapet.

– Vi kanske inte är helt synkrona i vårt agerande. Vi föreslår inte att vi ska lämna Saco, men det är dags att se över medlemskapet och väga positivt mot negativt på ett strukturerat sätt och sedan komma fram till om vi ska vara kvar eller välja annan väg, sa han i utskottet, där motionen behandlades.

Michael Breimer från Göteborgs läkarförening tog upp frågan att det är Saco som har förhandlingsrätt när det gäller de akademiskt anställda läkarna och att detta behöver finnas med i vågskålen.

Lars Nevander, Sjukhusläkarna, framhöll i utskottet att vinsterna med ett Saco-medlemskap är större än förlusterna.

– Framförallt är de politiska vinsterna större, sa han.

Fullmäktige biföll alltså motionen, och resultatet av analysen ska presenteras på fullmäktigemötet nästa år.