Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag börja registrera exakt hur en begränsad förskrivningsrätt är begränsad. Detta för att underlätta för apoteken att kontrollera förskrivningar. I dag finns Socialstyrelsens uppgift om att förskrivarens rätt är begränsad tillgänglig via E-hälsomyndigheten, men det framgår inte på vilket sätt. Detta ska nu alltså kompletteras, och syftet är att förhindra överutskrivning av narkotikaklassade läkemedel. 

– Vi måste få stopp på den felaktiga förskrivningen och användandet av narkotiska läkemedel. Det handlar både om att motverka kriminalitet och om att motverka missbruk, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande. 

Dessutom ska E-hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen ta fram tekniska möjligheter som ska underlätta för apoteken att bättre kontrollera enskilda förskrivares behörigheter. I dag är det omständligt att utföra kontrollen.