Cirka nio procent av sjukhuspatienterna drabbas varje år av vårdrelaterade skador. För att öka patientsäkerheten görs sedan 2008 mätningar på alla svenska sjukhus. De innefattar alla inneliggande patienter och två tredjedelar av patienterna inom psykiatrin. Men dessa mätningar leder inte till handling visar Mikaela Ridelbergs avhandling. I studien ingår 22 personer som arbetar med vårdrelaterade infektioner på olika sjukhus i landet.

Anledningen till de anställdas misstro är bland annat att tekniken anses invecklad, de egna resultaten är svåra att hitta och att mätningar under endast en dag ger en osann bild av avdelningen, enligt avhandlingen.