Hanna Åsberg, nybliven specialist i allmänmedicin med Gävle som arbetsort, valdes i fredags till ny ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, SFAM. Hon beskriver uppdraget som spännande och utmanande, och menar att Göran Stiernstedts utredning »Effektiv vård« tillsammans med Svenska Läkaresällskapets rapport »En värdefull vård« bäddar för »ett guldläge att driva primärvårdens hjärtefråga«. Det vill säga den om primärvårdens resurser och läkarbemanning.

– Vi behöver ha en bred diskussion på alla nivåer i föreningen, alltså även på lokalnivå, om hur vi kan tänka oss att utforma vår politik och primärvården i morgondagen. Det är där jag behöver börja, att hitta en gemensam tydlig politisk plattform för vad SFAM ska driva rent konkret i den frågan, säger Hanna Åsberg.

För drygt tio år sedan var hon ordförande för Sveriges läkarförbund Student, som då hette Medicine studerandes förbund, och har de senaste åren varit aktiv i både SYLF Gävleborg och SFAM Gävleborg.