Region Jönköpings län skärper nu reglerna för fotografering och även andra landsting funderar på att göra likadant. De nya riktlinjerna, som gäller från slutet av februari och nu ska kommuniceras till personal och allmänhet, innebär att personer som förekommer på bild, även i bakgrunden, måste ge sitt medgivande till fotograferingen. Detta gäller i alla typer av lokaler, till exempel mottagningar, vårdcentraler, ambulanser, men också i receptioner, väntrum, kaféer och klassrum.