Vårdvalskostnaderna har ökat mellan 50 och 100 procent i de flesta fall jämfört med den genomsnittliga kostnadsökningen på 4,1 procent för den övriga sjukvården, enligt Svenska Dagbladets granskning.

Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, säger till tidningen att vårdvalen inneburit att köerna kapats, tillgängligheten ökat och att vissa behov som varit osynliga tidigare har synliggjorts.

Oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) hävdar däremot att vårdvalen endast i undantagsfall lett till kortare köer och ökad tillgänglighet. Vårdvalen har inneburit en privatiseringsvåg som lett till överkonsumtion av vård och skenande kostnader som hotar välfärden för patienterna, enligt henne.

Enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) från 2010 ska alla landsting ha vårdval inom primärvården. Stockholms läns landsting har infört vårdval även inom viss specialistvård. Av landstingets hela vårdbudget på ungefär 65 miljarder kronor står vårdvalen för cirka 11 miljarder, enligt Svenska Dagbladet.