Förra året sökte närmare 163 000 människor asyl i Sverige. Socialstyrelsen konstaterar i en färsk delrapport att hälso- och sjukvården påverkats genom asylsökandes vårdbehov, och då speciellt primärvård, tandvård och psykiatri. Även akutsjukvården, barnhälsovården, mödravården tillhör de verksamheter som varit och är mest påverkade.

I rapporten framgår också att belastningen mellan landstingen är ojämn, vilket ställt krav på flexibilitet inom vården. Resursbrister inom vården, tolkbrist och språksvårigheter har dock försvårat situationen, skriver Socialstyrelsen, och betydligt färre asylsökande genomgick hälsoundersökningar förra året, jämfört med 2014.

– Bristen på tolkar har förvärrats och utgör en viktig orsak till att landstingen har svårt att genomföra hälsoundersökningar. För de asylsökande riskerar patientsäkerheten att påverkas om diagnoser fördröjs, blir felaktiga eller uteblir. Det kan i sin tur leda till felaktig behandling, säger utredaren Susanna Dellans i pressmeddelandet.