»Skandal« och »medicinhistorisk katastrof« är ord Lars Olof Kallings använder för att beskriva den bild som myndigheter och politiker målade upp om faran med den så kallade svininfluensan (A/H1N1 2009). Vaccineringskampanjen innebar enligt Svenska Dagbladet att Sverige vaccinerade flest invånare i hela världen. Kallings är framför allt upprörd över att ingen tagit ansvar för följderna och bett de över 300 narkolepsidrabbade barnen om ursäkt.

Narkolepsi är en livslång sjukdom och antalet drabbade gör detta till den största medicinska katastrofen inom svensk sjukvård någonsin, enligt Svenska Dagbladet.

Lars Olof Kallings har haft många tunga poster i sitt yrkesliv. Bland annat har han bakgrund inom WHO och FN och han har varit chef för Smittskyddsinstitutet. Han säger han att han reagerade starkt redan när massvaccineringen pågick, bland annat mot »de oskäligt höga priserna för ett så osofistikerat vaccin och mot skrämselpropagandan« men han tvekade att gå ut offentligt med sin kritik för att inte framstå som en istadig gammal gubbe. Nu är han 86 år och tar bladet ur munnen i memoarboken »Det passionerade sändebudet«.

Den 12 maj avgjorde riksdagen att de som drabbades av narkolepsi efter vaccineringen ska få ersättning på max tio miljoner kronor per person och livstid. 

Läs även:

Avtal om vaccin väcker kritik

Influensa A/H1N1 2009 – samlingssida