Undersökningen visade att läkare är positiva till ny teknik, enligt ett pressmeddelande från Sylf. 74 procent av dem som svarade kunde tänka sig att möta kolleger och andra inom vården via videomöten, chatt och mejl. 83 procent var mycket positiva till att använda digitala verktyg i yrkesrollen. 93 procent ville ha en samlad översikt av patientens historik, och 90 procent ville även ha tillgång till informationen under jourtid, även vid bakjour i hemmet.

Enligt undersökningen, som gjordes i form av en webbenkät, var dock bara 42 procent trygga med informationssäkerheten och integriteten i de system som finns. Och 83 procent angav att de var mycket missnöjda eller ganska missnöjda med IT-stödet inom sjukvården.

– Undersökningen visar att vi måste ta krafttag när det gäller IT-stödet i vården i dag. Först och främst är det en fråga om effektivitet och säkerhet i vården, men det är också en avgörande arbetsmiljöfråga inte bara för läkare utan all personal som är beroende av välfungerande IT-stöd och digitala hjälpmedel på jobbet, säger Emma Spak, ordförande i Sylf, i pressmeddelandet.

Över hälften skickade också budskap till systemutvecklarna genom att svara på den öppna frågan »Vad skulle du vilja säga till den som utvecklar IT-system för vården?«. Där handlade många av svaren om att utvecklarna skulle samarbeta med vården, integrera mer och önskemål om sammanhållen journal.

Totalt 439 läkare svarade på webbenkäten som genomfördes i början av året.