Marina Tuutma, Sofia Rydgren Stale, Heidi Stensmyren och Emma Spak (skymd) från förbundsstyrelsen överlägger med Yvonne Dellmark, Stockholms läkarförening och Pär Höglund, Sylf för att hitta formuleringar som alla kan ställa upp på. Foto: Göran Segeholm

I takt med att vårdvalet byggts ut har ST-läkare i Stockholm fått allt svårare att hitta sidoplaceringar. Enligt Yvonne Dellmark från Stockholms läkarförening, som lagt motionen, är situationen på vissa håll »en katastrof«.

– Vi har 37 allmänläkare som inte blir klara enbart för att de saknar gynplacering.

På pappret ingår det i vårdgivarnas uppdrag att ta ett utbildningsansvar. Problemet, menade Yvonne Dellmark, är att det inte sägs något om omfattningen eller på vilket sätt det ska ske. Kravet följs inte heller upp och den som inte lever upp till det riskerar ingen sanktion.

Samtidigt känner många av utförarna sig ekonomiskt pressade av låga ersättningsnivåer.

– När vi pratar med privata vårdgivare är de intresserade av att delta, men det hakar upp sig på finansieringen.

Beslutet innebär att Läkarförbundet ska verka för att huvudmännen, när de utformar vårdval och upphandlar vård, ska inkludera utbildning och forskning i uppdraget, inklusive finansiering och utvärdering för att säkerställa tillräcklig omfattning och god kvalitet.

Beslutet togs efter ett omfattande arbete med att hitta formuleringar som såväl motionärerna – Sveriges yngre läkares förening hade lagt ett tilläggsyrkande – som FS kunde ställa upp på. FS menade exempelvis att den initiala formuleringen hade udden riktad mot utförarna i för hög grad och inte tog hänsyn till att förutsättningarna varierar mellan landsdelar, specialiteter och vårdval.

Fullmäktige beslutade även att förbundet som ett stöd för lokalföreningarnas arbete med frågan ska ta fram en lättillgänglig sammanfattning av regelverket kring utbildning.

Läs även:

Problem i Stockholm att få randa inom gynekologi