Som en första utgallringsmetod när 650 nya chefer ska tillsättas på NKS har Karolinska universitetssjukhuset köpt in ett test som mäter de sökandes intelligens samt personlighet, rapporterar Sjukhusläkaren. Resultaten vägs samman mekaniskt med en algoritm.

Det som har väckt kritik bland läkare som Sjukhusläkaren har talat med är att om man får alltför höga poäng på skalan för social stil, dvs sådant som vänlighet och samarbetsförmåga, ger det minuspoäng i algoritmen. Detta är något som enligt kritikerna saknar vetenskaplig grund.

– Att intelligensen ska testas och positiva egenskaper som vänlighet ska ge minuspoäng och att man väljer att kalla det hela evidensbaserat känns oärligt när det inte finns några publicerade vetenskapliga studier som stödjer detta, säger en läkare som Sjukhusläkaren talat med.

Sjukhusläkaren har talat med den konsult som står bakom testet, Anders Sjöberg, som erkänner att det är första gången modellen används vid chefstillsättning och att det därför inte finns några studier som bekräftar att den algoritm som används effektiviserar urvalet.

Anders Sjöberg försvarar samtidigt att testet straffar personer med »höga sympatiskhetspoäng«.

– Det kan bli problem att leda en verksamhet om man som chef har problem att sätta ner foten och säga nej, och en sådan undfallenhetsproblematik uppstår lättare för en person med höga poäng inom det här området.

Även från fackligt håll har man reagerat på testet. Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, säger att hon kan förstå att det upplevs som kränkande som läkare att behöva genomgå intelligenstest när man söker en ny tjänst.

– Man kan tycka att det vore tillräckligt att man klarade av sitt tidigare arbete. Men eftersom det är lika för alla kan vi inte säga så mycket om det från fackets sida.