Under ett möte i Buenos Aires i april antog WMA en resolution som fördömer den hårda behandlingen av migranter som många länder ägnar sig åt i avskräckande syfte.

»Vi är mycket oroade över de betydande hälsoproblem som flyktingar och migranter står inför, med långa perioder av dålig kost och brist på skydd. Vi kräver att de mottagande länderna säkerställer att migranter och flyktingar får tillgång till samma medicinska vård som den fastboende befolkningen«, säger sir Michael Marmot, ordförande för WMA, i ett pressmeddelande. Han understryker att det framför allt ska finnas tillräckliga resurser för att hantera psykosociala problem och posttraumatiskt stressyndrom.

Organisationen inser att den stora flyktingströmmen sätter lokalsamhället under stor press, men understryker läkares plikt att tillhandahålla lämplig vård oavsett patientens politiska eller civila status.

Delegater från 35 länders nationella läkarförbund deltog i mötet.