Antalet fall av den mycket resistenta formen av ESBL-CARBA-bildande tarmbakterier har ökat från 47 stycken 2014 till 115 förra året. Att siffran fördubblats beskriver man som oroande. I november 2015 kunde myndigheten konstatera en kraftig ökning av antalet fall, men påpekade också att det fortfarande rör sig om få fall.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik ökade antalet fall av den resistenta bakterien MRSA med 30 procent, till totalt 3 882 fall under fjolåret. Enligt myndigheten beror den ökningen främst på att fler människor från länder där förekomsten av resistenta bakterier är högre, sökt vård och provtagits i Sverige.

Läs tidigare artiklar:

Kraftig men väntad ökning av ESBLcarba