Myndigheten har gjort en uppföljning av en tidigare undersökning om apotekspersonalens förutsättningar för att anmäla överförskrivning av narkotiska läkemedel.

IVO konstaterar att »att apotekspersonalen upplever sig mer hindrade i dag än för två år sedan att skicka in anmälningar till IVO och kunskapsbrist är den främsta orsaken.«

Främst handlar kunskapsbristen om vad som är en överförskrivning, vad som kan anmälas till IVO och frågetecken kring sekretessen.

IVO menar att anmälningsskyldigheten gällande misstänkta överförskrivningar av narkotiska läkemedel måste diskuteras ute på arbetsplatserna.

– Risken är att om personalen inte får den stöttning som de behöver kan överförskrivningar missas och patienter fara illa, säger Björn West, inspektör avdelning nord, till IVO:s hemsida.