Under 2015 anmäldes runt 119 300 arbetsskador. 33 200 av dem handlade om arbetsolyckor med sjukfrånvaro och runt 12 300 om arbetssjukdomar. Jämfört med 2014 är det en ökning av det totala antalet anmälningar – där arbetssjukdomar ökat med 2,6 procent och arbetsolyckor med sex procent.

Det är sjätte året i rad som antalet arbetssjukdomar ökar, och enligt Arbetsmiljöverket har arbetssjukdomar som orsakats av sociala och organisatoriska faktorer ökat med 83 procent bland kvinnor sedan 2011. Motsvarande siffra för män är 60 procent.

– Kvinnors arbetssjukdomar fortsätter att öka och för andra året i rad är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken. Det är en oroande trend som arbetsgivarna inte lyckats bryta, säger Ann Ponton Klevestedt, chef vid enheten för statistik och analys, i ett pressmeddelande.

59 av förra årets anmälningar om arbetsskador som ledde till sjukfrånvaro gällde läkare. Jämfört med förra årets statistik från Arbetsmiljöverket är det en minskning, då motsvarande siffra var 64 läkare.

Arbetssjukdomsfall med organisatoriska och/eller sociala faktorer är den främsta anledningen till arbetssjukdomar bland läkare, där elva av 24 anmälningar hade detta som misstänkt orsak. Bland arbetsolyckor var orsaken främst »fall av person«. Antalet anmälda arbetsskador är fler bland kvinnliga läkare än bland manliga. Det gäller både arbetssjukdomsfall och arbetsolyckor.

Läs tidigare artiklar:

Fler kvinnliga läkare drabbades av arbetsskada- och sjukdom

ANMÄLDA ARBETSSJUKDOMSFALL BLAND LÄKARE

2011 24 (10 män och 14 kvinnor)

2012 21 (9 män och 12 kvinnor)

2013 28 (9 män och 19 kvinnor)

2014 36 (12 män och 24 kvinnor)

2015 24 (8 män och 16 kvinnor)

 

 … varav allmänläkare

2011 11 (4 män och 7 kvinnor)

2012 11 (4 män och 7 kvinnor)

2013 18 (6 män och 12 kvinnor)

2014 16 (2 män och 14 kvinnor)

2015 15 (3 män och 12 kvinnor)

 

 … varav specialistläkare

2011 13 (6 män och 7 kvinnor)

2012 9 (5 män och 4 kvinnor)

2013 10 (3 män och 7 kvinnor)

2014 20 (10 män och 10 kvinnor)

2015 9 (5 män och 4 kvinnor)

Källa: Arbetsmiljöverkets rapporter Arbetsskador 2015 och Arbetsskador 2014

ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR BLAND LÄKARE

2011 29 (8 män och 12 kvinnor)

2012 22 (9 män och 13 kvinnor)

2013 21 (15 män och 6 kvinnor)

2014 28 (7 män och 21 kvinnor)

2015 35 (10 män och 25 kvinnor) *

 

… varav allmänläkare

2011 16 (6 män och 10 kvinnor)

2012 9 (3 män och 9 kvinnor)

2013 8 (7 män och 1 kvinna)

2014 16 (4 män och 12 kvinnor)

2015 19 (6 män och 13 kvinnor)

 

 … varav specialistläkare

2011 13 (2 män och 11 kvinnor)

2012 12 (6 män och 6 kvinnor)

2013 13 (8 män oh 5 kvinnor)

2014 11 (3 män och 8 kvinnor)

2015 15 (4 män och 11 kvinnor)

Källa: Arbetsmiljöverkets rapporter Arbetsskador 2015 och Arbetsskador 2014

* Informationen i en av anmälningarna var otillräcklig för att den skulle ha kunnat kodas som någon av undernivåerna allmänläkare respektive specialistläkare.