Regionala cancercentrum i samverkan skriver i ett pressmeddelande att vårdprogrammet ska bidra till att »de som behandlats för cancer som barn erbjuds adekvat uppföljning och sjukvård av högsta internationella klass«.

I programmet föreslås att kunskapscentrum ska inrättas på alla ställen där det nu finns barncancervård.

– Där ska det finnas team med blandad specialistkompetens, som kan hjälpa patienter med olika typer av biverkningar. Och dit ska alla patienter kunna komma minst en gång och få den uppföljande vården koordinerad efter sina behov, säger Marianne Jarfelt, överläkare vid Barncancercentrum på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och ordförande i den nationella vårdprogramgruppen, i pressmeddelandet.