BMJ har i en rad artiklar journalistiskt granskat argumenten för och emot »Brexit« när det gäller dess effekter för hälsan och för det offentliga sjukvårdssystemet. Nu anser tidningens redaktörer att det är dags att ta bladet från munnen och ta ställning i en fråga som enligt dem övergår det politiska planet och innebär omfattande konsekvenser för hälsa och samhälle.

BMJ underkänner bland annat påståendet att immigrantströmmar kommer att leda till ett sammanbrott för sjukvårdssystemet om Storbritannien stannar i EU. Enligt BMJ finns det tvärtom flera risker med att lämna:

  • De offentliga medlen till hälso- och sjukvård skulle minska som en följd av effekterna på den generella ekonomin.
  • Tillgången på läkare och annan vårdpersonal från andra EU-länder skulle minska.
  • Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA skulle lämna landet och därmed göra det mindre attraktivt för läkemedelsföretag att basera sin kliniska prövningsverksamhet där.

Redaktörerna avslutar artikeln med att varna för att tänka som de vaccinmotståndare som glömt vilken plåga mässling, påssjuka och röda hund tidigare utgjorde: Brexit-förespråkarna har glömt nationalismens inneboende faror just för att Europa har lyckats så väl med att hantera dem.