I rapporten, som har namnet »Vårdskador Vad vi trodde då – vad vet vi nu?«, presenteras resultatet av 52 000 granskningar på 60 olika sjukhus i samtliga landsting och regioner. Studien genomfördes under åren 2013–2015 och är enligt SKL världens största journalgranskningsstudie för att mäta och identifiera vårdskador. Och resultatet visar bland annat en minskning från 2013 till 2015 med 20 000 fall.

Studien visar också att runt 100 000 patienter drabbas årligen av vårdskador, vilket motsvarar knappt 8 procent av alla vårdtillfällen, och att andelen bland utlokaliserade patienter är dubbelt så hög. 15 procent av de utlokaliserade patienterna drabbades av vårdskador 2015, medan motsvarande siffra för övriga patienter var 6,8 procent. Antalet vårdskador ser dock inte ut att öka under sommarmånaderna.

Enligt SKL:s rapport ökar den genomsnittliga vårdtiden från 6 dagar till 14 vid en vårdskada. Den ökningen resulterar i runt 800 000 extra vårddagar per år och kostnaden för dessa uppskattas till sju miljarder per år.

SKL skriver också att antalet vårdrelaterade infektioner och trycksår ser ut att stiga under andra halvan av 2015 men att det är för tidigt att avgöra om det handlar om ett trendbrott.

Läs tidigare artiklar:

Färre än väntat dör av vårdskador