Många minns nog scenen i SVT:s dokumentär om kirurgen Paolo Macchiarini, där dåvarande vd:n för det företag som tillverkade de syntetiska luftstruparna med faderlig stämma förklarar för patienten Julia Tuulik att materialet är »väldigt säkert« och att Paolo Macchiarini är »värdens bästa kirurg«. Efter att ha drabbats av omfattande komplikationer avled Julia Tuulik två år efter operationen.

Företaget, det Bostonbaserade Harvard Apparatus Regenerative Technology, tillverkade flertalet av de syntetiska strupar som Paolo Macchiarini opererade in på patienter mellan 2011 och 2014. Trots de många komplikationer som drabbade patienterna stod företaget länge fast vid metoden. Så sent som i november 2015 skrev man att »den första generationens luftstrupsimplantat har använts med framgång i fem operationer som beviljats som compassionate use-undantag«

Men nu uppger företaget, som i mars i år bytte namn till Biostage, att man övergivit den tidigare approachen, där de syntetiska organen skulle växa ihop med kroppen. Denna approach, skriver man i ett pressmeddelande från i maj i år, »utmanades av kroppens immunsvar och skapade avsevärda komplikationer«.

I stället har man utvecklat ett nytt material och en ny teknologi, där implantatet i stället ska fungera som en temporär stomme för stamceller som ska återskapa matstrupe, luftstrupe eller bronker. När väl celltillväxten kommit igång avlägsnas stommen.

Enligt företaget har en studie på grisar visat att den nya strupen framgångsrikt lyckats stimulera ett fullständigt återbildande av ett segment av matstrupen som dessförinnan hade avlägsnats på djuren. Precis som i den tidigare metoden hade implantatet före operationen behandlats med djurens egna stamceller.

Det bör tilläggas att resultaten inte publicerats i en vetenskaplig tidskrift, något man dock enligt pressmeddelandet avser att göra.