Nivån är densamma som tidigare år och betyder att 2-åringarna har påbörjat vaccinationen för difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib (Haemophilus influenzae typ b), allvarlig pneumokocksjukdom, mässling, röda hund och påssjuka.

Uppföljningen visar att de flesta av dessa sjukdomar är under god kontroll. 2015 rapporterades inga fall av stelkramp eller röda hund och bara ett fall av Hib bland barn under 5 år. Förekomsten av kikhosta minskar, men är fortfarande på högre nivå än under perioden 2009–2013.

När det gäller vaccinering mot HPV för flickor i årskurs 5–6 är vaccinationstäckningen 80 procent, enligt rapporten.